Co to jest Model Kompetencji?

Co to jest Model Kompetencji?

Kompetencja to zdolność do wykorzystywania zestawu odpowiedniej wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego wykonywania „krytycznych funkcji pracy” lub zadań w określonym środowisku pracy.

Model kompetencji (lub ramy kompetencji) to zestaw kompetencji – niebieski druk gwarantujący sukces. Może on mieć zastosowanie do ;

 • cały personel w organizacji
 • poziom przywództwa
 • rola zawodowa
 • funkcja biznesowa
 • dyscyplina zawodowa
 • szczególne zadanie zawodowe

Rodzaje kompetencji

Istnieją różne rodzaje kompetencji. Wiele organizacji posiada zestaw podstawowych wartości – zasad, które kierują ich sposobem działania.  Przekładają się one na zachowania oparte na wartościach, które wszyscy pracownicy powinni wykazywać w trakcie pracy.  Na przykład w służbie zdrowia „współczucie” jest powszechną wartością.

Głównymi kompetencjami są zazwyczaj umiejętności miękkie, które pomagają ludziom pracować razem i wspierają organizację, takie jak komunikacja i praca zespołowa.

Zestawy kompetencji przywódczych mogą różnić się w zależności od poziomu przywództwa.

Kompetencje funkcjonalne są bezpośrednio związane z funkcjami i działaniami na stanowiskach pracy.

Dlaczego mamy model kompetencyjny?

Cel modelu kompetencyjnego jest podwójny.   Z jednej strony informuje on o tym, czego oczekuje się od pracowników, jak powinni wykonywać swoją pracę.  Z drugiej strony jest on używany jako wzorzec, aby zapewnić ludziom umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Modele kompetencji są stosowane we wszystkich praktykach zarządzania ludźmi, w tym;

 • rekrutacja i selekcja
 • na pokładzie
 • zarządzanie wydajnością
 • Szkolenie
 • rozwój kariery
 • rozwój puli talentów
 • planowanie dziedziczenia
 • planowanie kadrowe

Jak zbudować model kompetencji?

Struktura modelu kompetencji będzie zależała od rodzaju i celu kompetencji. Dla każdego zestawu kompetencji powinien istnieć model lub ramy kompetencji.    Jeden dla podstawowych wartości, drugi dla podstawowych kompetencji, model kompetencji przywódczych i wiele modeli kompetencji dla kompetencji związanych z danym stanowiskiem.

Modele kompetencji, które odnoszą się do wartości organizacyjnych, podstawowych kompetencji i kompetencji przywódczych, nie powinny mieć więcej niż 5-7 kompetencji.

Jeśli jest zbyt wiele ocen kompetencji, jest ona mniej dokładna, ponieważ recenzenci stracą koncentrację i nie będą odpowiednio rozważać swoich odpowiedzi.

W przypadku kompetencji opartych na wartościach, które służą przekazywaniu informacji na temat wymaganego podejścia, kompetencje te mogą po prostu zawierać opis pożądanych zachowań (wskaźników lub standardów) oraz skalę ocen.   Jeśli wymagana jest bardziej szczegółowa ocena i informacje, kompetencja może zawierać maksymalnie 4-5 zachowań (wskaźników lub standardów) wraz z ich własną skalą ocen.    Kompetencje podstawowe i kompetencje przywódcze będą zazwyczaj posiadały osobno oceniane zachowania (wskaźniki lub standardy).

W zależności od złożoności pracy w organizacji, kompetencje funkcjonalne – techniczne/kliniczne mogą mieć podtytuły, z których każdy posiada wskaźniki lub standardy.   Mogą one również posiadać poziomy kompetencji o różnych standardach dla każdego poziomu, lub różne wymagania dotyczące osiągnięć na każdym poziomie kompetencji.

W przypadku kompetencji funkcjonalnych struktura modelu lub ram kompetencji będzie zależeć od sposobu przeprowadzania oceny kompetencji.  Model może posiadać wiele kompetencji, a tylko kilka z nich zostanie przyporządkowanych do profilu wymagań w zakresie kompetencji właściwych dla danej roli.

Język w modelu kompetencyjnym powinien być zgodny z jego przeznaczeniem. W przypadku kompetencji opartych na wartościach, podstawowych i przywódczych język będzie prosty w użyciu przy użyciu pojęć, które – jak pokazują badania – przyczyniają się do skuteczności organizacyjnej.   W przypadku technicznych lub zawodowych kompetencji opartych na rolach, język będzie specyficzny dla poszczególnych procesów, zadań i sprzętu.

Previous Profesjonalne tłumaczenia dokumentów
Next 5 Wskazówek dotyczących tworzenia systemu motywacyjnego Twoich pracowników

Może to Ci się spodoba

Kariera 3 komentarze

Pizza sposobem na sukces? To możliwe!

Wśród wielu dań, które przywędrowały do nas z Europy, pizza jest tym, które cieszy się niesłabnąca popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego – mnogość możliwości jakie daje odpowiednie skomponowanie

Pomysł na biznes 0 Comments

Własna firma – ile kosztuje jej założenie?

Każda osoba, która nosi się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej, musi przede wszystkim załatwić wiele spraw formalnych, do których zobowiązują ją przepisy prawne. Do tego dochodzą oczywiście kwestie finansowe.

Kariera 0 Comments

Jak się przekwalifikować, znaleźć pracę lub nie stracić stanowiska?

Przekwalifikowanie się nie jest zadaniem prosty, nie jest również niemożliwym. Dynamiczny rynek pracy zmusza wiele osób do zmiany miejsca zatrudnienia. W jaki sposób można się przekwalifikować? Kto pomaga osobom, które

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź