Za co płacimy notariuszowi?

Za co płacimy notariuszowi?

Notariusze bardzo często spotykają się z pytaniami swoich klientów o tym, jaką formę płatności preferują. Zainteresowanie zmienia się przy tym w szczere zdumienie, gdy dowiadują się, że za czynności notarialne nie da się zapłacić kartą. Może się wydawać, że wynika to z pewnego oderwania od rzeczywistości typowego dla notariuszy, którzy zdają się nie dostrzegać tego, że mamy do czynienia ze światem, w którym cyfryzacja stała się już normą. Okazuje się jednak, że taki stan rzeczy znajduje uzasadnienie. Nie jest ono przy tym wcale tajemnicze. Już na wstępie wypada podkreślić, że osoby, które odwiedzają notariusza, muszą liczyć się z tym, że w kancelarii przyjdzie im zostawić naprawdę duże pieniądze.

Więcej na temat pracy notariusza znajdziesz na www.czynnoscinotarialne.pl

Na pierwszy plan wysuwa się tak zwana taksa notarialna będąca swego rodzaju wynagrodzeniem dla notariusza, nie jest to jednak jedyna opłata, jaką przychodzi im uiścić. Taksa jest powiększana o podatek VAT, który w tym konkretnym przypadku wynosi 23 procent. Nie można zapomnieć i o tym, że notariusz pobiera także szereg dodatkowych opłat, w tym choćby podatek od czynności cywilnoprawnych, który musi być zapłacony podczas zawierania umowy sprzedaży, czy też umowy o pożyczkę. W pewnych okolicznościach pojawia się też konieczność uregulowania podatku od darowizny, nie można przy tym zapominać o opłacie sądowej, która jest pobierana wówczas, gdy pojawia się konieczność dokonania wpisu w księgach wieczystych. O tym, że to właśnie notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi oddzielna uwaga. Jeśli więc przygotowywany jest akt notarialny, właśnie rejent jest zobowiązany do naliczenia go w odpowiedni sposób. Notariusz jest też odpowiedzialny za pobranie podatku od osoby, która podpisuje umowę i za odprowadzenie uzyskanej w ten sposób kwoty do odpowiedniego urzędu skarbowego. Jednocześnie rejent jest osobą ponoszącą odpowiedzialność prawnoskarbową właśnie z tego tytułu. Notariusz powinien też uzależniać dokonanie określonej czynności od tego, czy wcześniej został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnej. Nie wolno mu więc podpisać aktu notarialnego, jeśli nie doszło do regulacji w tej kwestii.

Na tym nie kończą się obowiązki notariusza, odrębne przepisy stanowią bowiem, że jest on również płatnikiem podatku od darowizny. Dzieje się tak, gdy jest ona sporządzana w formie aktu notarialnego, a także wówczas, gdy ma formę umowy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności lub ugody. Jest to spora wygoda dla klientów kancelarii notarialnej zyskującej pewność, że nie będą musieli załatwiać wszystkich formalności z urzędem skarbowym, co nie należy przecież do czynności szczególnie przyjemnych. Odwiedzając notariusza jego klient może być też pewny, że to właśnie rejestr ureguluje kwestie związane z opłatą sądową od wniosków dotyczących wpisu do księgi wieczystej.

Rejestr musi też, ponownie, uzależnić podpisanie aktu notarialnego od tego, czy naliczona opłata sądowa zostanie opłacona przez strony. Jeśli przeanalizujemy obowiązki podatkowe notariusza, możemy dojść do nieoczekiwanego wniosku, że to właśnie podatki są większą częścią tej kwoty, jaka jest pozostawiana w kancelarii przez klientów. Dzieje się tak choćby w przypadku zakupu mieszkania, a więc wówczas, gdy można odnieść wrażenie, że koszt podpisania aktu notarialnego jest szczególnie duży. Zarówno podatek od darowizny, jak i ten, który płaci się od czynności cywilnoprawnych są pieniędzmi należnymi nie rejentowi, ale Skarbowi Państwa. To właśnie w jego imieniu podatki te są zresztą pobierane od klienta. Ustawodawca oczekuje zresztą, że notariusz nie ograniczy się do prawidłowego naliczania podatków. Spoczywa na nim także obowiązek dokonywania wpłat w terminie na konto odpowiednich instytucji. Właśnie dlatego tak rzadko mamy do czynienia z kartami płatniczymi, korzystanie z których wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Previous Pracownicy coraz bardziej wyczuleni na nielegalne i nieetyczne praktyki firm
Next Opakowania i etykiety w zamówieniach dla firm. 6 wskazówek, które ułatwią wybór odpowiednich rozwiązań

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Firmy ubezpieczają się już nie tylko od zalania i powodzi

Rośnie zapotrzebowanie na ubezpieczenia majątkowe ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Standardowe polisy obejmują takie ryzyka jak powódź, ogień czy zalanie. Coraz częściej firmy sięgają jednak po wariant all risk, który

Finanse 0 Comments

Oszczędzanie na emeryturę może obniżyć podatek. Za 2017 rok ulga sięgnie 1,6 tys. zł

Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty będziemy mieć niższy podatek. Podstawę rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat. Przy założeniu maksymalnej wpłaty

Finanse 0 Comments

Polscy 20-latkowie na emeryturze nie dostaną nawet 40 proc. pensji

Po przejściu na emeryturę pokolenie obecnych 20-latków będzie otrzymywać świadczenie w wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji wypłaconej przez pracodawcę – wynika z prognoz OECD. Średnia dla krajów tej organizacji wynosi 63 proc. Tak niska

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!