Gestalt w Biznesie

Gestalt w Biznesie

Mały i duży biznes wykorzystuje coraz częściej niebagatelną szansę rozwoju, jaką daje im Gestalt – alternatywa dla wyeksploatowanych szkoleń i programów coachingu.

Instytut Gestalt z Krakowa, pracujący tą metodą nie tylko z osobami indywidualnymi, ale również z całymi organizacjami, jest na najlepszej drodze do tego, by stać się jednym z kluczowych i najbardziej efektywnych krajowych i europejskich ośrodków rozwoju.

Czym jest Gestalt?

Gestalt, podobnie jak większość współczesnych nurtów pracy psychologicznej, wywodzi się z psychoanalizy.  Znajdziemy w nim elementy egzystencjalizmu, filozofii Wschodu, i generalnie – holizmu. Jego założeniem jest autonomia – każdy człowiek ma możliwość rozwoju oraz harmonijnego funkcjonowania, o ile wykształci świadomość tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Zaburzenia w relacjach wewnątrz każdej organizacji i w relacji z otoczeniem powstają wtedy, gdy potrzeby i emocje ludzi, którzy ją tworzą, znajdują się poza obszarem świadomości. Gestalt zaś polega na rozbudzaniu świadomości.

Gestalt zamiast szkoleń i sesji coachingowych w korporacjach?

Gestalt pierwotnie stosowany był dla wspomagania rozwoju typowo osobistego, z czasem jednak rozwinął też teorię i praktykę pracy z organizacjami takimi jak firmy i korporacje. W każdym stadium rozwoju organizacji istnieje potrzeba świadomości tego, co się w niej dzieje. Ta świadomość daje jej liderom wybór, a co za tym idzie – możliwość zmiany. Gestalt oferuje pracę nad świadomością tego, w jaki sposób działa człowiek i struktura, którą tworzy. Pracuje z kulturą i klimatem organizacji – sposobem jej funkcjonowania w warstwie procesowej, międzyludzkiej, ponad i pomiędzy procedurami oraz oficjalnymi ścieżkami postępowania. Tu nie ma schematów. Każda organizacja ma swoją unikatową rzeczywistość i tę właśnie rzeczywistość Gestalt pomaga zrozumieć i udoskonalić, a przez to realnie wpłynąć na rezultaty uzyskiwane przez firmę. „Nie traktujemy oporu, konfliktotwórczych rozbieżności jako problemów czy zaburzeń. Są one wartościową informacją na temat realiów danego miejsca czy sytuacji i okazją do uczenia się i rozwoju” – mówi prezes Instytutu Renata Procak – Wynikiem takiego spojrzenia jest kreatywność i zwiększenie wydajności firmy”.

Dlaczego Instytut Gestalt?

Podejście Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa (ITG) do teorii i praktyki – zarówno w pracy indywidualnej, jak i z organizacjami – wyznacza mu miejsce wśród najaktywniejszych propagatorów tej metody w kraju. Jest także zauważalne w Europie:

  1. Instytut Geatalt wszedł do EAP (European Association for Psychotherapy) – największej europejskiej organizacji psychoterapeutycznej. Status Instytutu Treningowego EAP daje mu prawo rekomendowania psychoterapeutów do Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty.
  2. Do sieci EAGT (European Association for Gestalt Therapy),
  3. FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations),
  4. oraz PFP (Polska Federacja Psychoterapii).

Poza tym, programy nauczania Szkoły zostały akredytowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W nauce, terapii i pracy z organizacjami ITG i prowadzone przez niego Szkoły reprezentują podejście fenomenologiczne. Tu ważne jest to, co jednostkowe i współtworzone – postrzeganie świata przez jednostkę stanowi o niej samej jak i o strukturze wokół tej jednostki. W organizacjach np. konflikt między dwoma osobami w firmie zwykle reprezentuje tarcia w całym zespole, czy nawet w organizacji.

Instytut korzysta z pracy polskich i zagranicznych trenerów i nauczycieli. W ten sposób międzykulturowe różnice i wynikające z nich odmienne style pracy dają jej adeptom bogaty wachlarz możliwości późniejszej praktyki oraz zwiększają świadomość między-kulturową. I co istotne, na wszystkich poziomach kształcenia i pracy podkreśla się podejście holistyczne – podmiot nie jest redukowany do pojedynczych aspektów funkcjonowania. To, co dzieje się z człowiekiem lub z organizacją, w której funkcjonuje odbywa się przecież w wymiarze cielesnym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym, wyznaczając pełnię egzystencji i funkcjonowania w świecie.

Instytut Gestalt to jednak nie tylko wspieranie rozwoju organizacji. W ramach ITG funkcjonują również:

  1. Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów, która przygotowuje uczestników do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o wypracowaną teorię i metodologię. Zajęcia skierowane są do osób planujących zdobyć zawód psychoterapeuty i trenera.
  2. Szkoła Praktyków Gestalt w Organizacjach przeznaczona dla osób, które pracują w firmach, lub zewnętrznie je wspomagają. Menedżerowie, konsultanci, HR-owcy, trenerzy i coache uczą się nowego, inspirującego podejścia do pracy z ludźmi i organizacjami. Ogólnie rzecz ujmując, tu opór, konflikty i rozbieżności nie są postrzegane jako problemy czy zaburzenia. Traktuje się je raczej jako impuls do rozwoju. Wynikiem takiego podejścia jest zwiększenie kreatywności i wydajności w firmie/strukturze produkującej wartości. A brytyjsko – holenderski zespół trenerów IG ma ambicje trwałego i efektywnego podnoszenia świadomości siebie klientów, ich środowiska pracy i własnego kręgu kulturowego.
  3. ITG prowadzi też inne przedsięwzięcia: Szkołę Pracy z Ciałem, Warsztaty dla profesjonalistów Gestalt, Warsztaty Rozwoju Osobistego.
  4. Instytut proponuje też psychoterapię grupową i indywidualną.
  5. I wreszcie w jego strukturach działa Szkoła Superwizorów Gestalt adresowana do terapeutów Gestalt z zaawansowaną praktyką.

Tak szerokie działania edukacyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania silnego zespołu profesjonalistów – trenerów i zespołu Instytutu, na czele którego stoi prezes Renata Procak, a także dyrektor Szkoły i Koordynator Staży. Cały zespół ITG to grupa doświadczonych praktyków, którzy z pasją realizują cele – rozwój swoich klientów, studentów, propagowanie terapii Gestalt jako metody pracy indywidualnej oraz coachingu w organizacjach. Instytut prowadzi też działalność wydawniczą, będącą pośrednio efektem umiędzynarodowienia jego samego. I tak, w czasopiśmie „Gestalt” terapeuci zyskują tłumaczenia klasycznych tekstów przedmiotu i up-to-date z zagranicy. Zapewniają sobie też kontakt z książkowymi nowościami ze świata. Poza tym, środowisko spotyka się co roku na Konferencjach, w 2014 roku były to „Barwy Gestalt”, gdzie dyskutowane są wielorakie style pracy i osobowości, reprezentowane przez terapeutów z Polski i UE. Łączy ich filozofia – człowiek i spotkanie z nim są wartością nadrzędną.

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

Kreatywność wśród najbardziej pożądanych cech na rynku pracy. Za kilka lat sztuczna inteligencja może to zmienić

Kompetencje miękkie wciąż plasują się w czołówce najbardziej pożądanych cech na rynku pracy, a firmy skarżą się zwłaszcza na niedobór pracowników charakteryzujących się twórczą postawą w myśleniu i działaniu. – Kreatywności możemy się nauczyć

Pomysł na biznes 0 Comments

Własny „pożyczony” biznes, czyli co wybrać zamiast pracy na etacie?

Myślisz czasami o tych ludiach, którzy osiągnęli sukces, są sami sobie szefem i robią to co lubią? Uważasz, że dla ciebie to „mission impossible”? Zaraz udowodnimy, że to wcale nie

Kariera 0 Comments

Cyfrowa rewolucja zmieni rolę dziennikarzy. W relacjonowaniu faktów zastąpią ich roboty

Rynek medialny przechodzi fazę rewolucji. Wpływają na to nowe technologie, cyfryzacja, internet i media społecznościowe. Zmieniają się też oczekiwania czytelników. Media muszą zdefiniować swoją rolę i określić, jakie treści chcą tworzyć oraz kim

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź