Jak się przekwalifikować, znaleźć pracę lub nie stracić stanowiska?

Jak się przekwalifikować, znaleźć pracę lub nie stracić stanowiska?

Przekwalifikowanie się nie jest zadaniem prosty, nie jest również niemożliwym. Dynamiczny rynek pracy zmusza wiele osób do zmiany miejsca zatrudnienia. W jaki sposób można się przekwalifikować? Kto pomaga osobom, które chcą zdobyć nowe umiejętności?

Praca w jednej firmie przez całe życie jest współcześnie praktycznie niemożliwa. Właśnie z tego względu tak ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Z badań przestawionych na tej stronie wynika, że statystyczny Amerykanin jest zmuszony do przekwalifikowania się co 5 lat. Ten trend coraz częściej zaobserwować można również w Europie.

Większość osób zmuszonych zarejestrować się w urzędzie pracy, posiada zawód i doświadczenie. Problem w tym, że te branże, w których mogliby oni wykonywać pracę albo przeżywają kryzys, albo są nasycone wykwalifikowanymi pracownikami. Takim osobom nie pozostaje nic innego, jak zmiana dotychczasowego zawodu. I choć przekwalifikowanie się nie jest łatwe i wymaga czasu, to nie jest niemożliwe.

Kiedy pomyśleć o zmianie zawodu?

O przekwalifikowaniu się najczęściej mowa w kontekście osób bezrobotnych. Rzeczywiście, współcześnie zmianę umiejętności zawodowych uważa się za skuteczne narzędzie w walce z bezrobociem (więcej: „Jak się przekwalifikować?”). Ale nie tylko osoby, które utraciły posadę powinny pomyśleć o takim rozwiązaniu.

Przekwalifikowanie błędnie jest uważane za całkowite zerwanie z dotychczasowym zawodem. Czasem wystarcza nabycie dodatkowych uprawnień czy ukończenie kursu językowego, by móc wykonywać w dalszym ciągu swoją pracę, ale lepiej. W praktyce zatem o tak rozumianym przekwalifikowaniu się powinny pomyśleć osoby chcące np. zmienić pracę na lepiej płatną. Aby podjęta decyzja była dobra, warto pamiętać o skontaktowaniu się z doradcą zawodowym, który pomoże w opracowaniu dalszej ścieżki zawodowej.

Za zgodą pracodawcy

Czasem podnoszenie kwalifikacji może odbywać się za zgodą pracodawcy. W takim przypadku korzyści mogą odnieść obie strony. Pracodawca może zyskać pracownika, który będzie potrafił jeszcze więcej, a osoba zatrudniona np. urlop szkoleniowy. Trzeba bowiem pamiętać, że podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści.

Ponieważ pracodawcy coraz częściej są zainteresowani zatrudnieniem pracowników o konkretnych umiejętnościach, do rzadkości nie należą sytuacje, w których to oni sami występują z inicjatywą i starają się zachęcić swoich podwładnych do podnoszenia kwalifikacji. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko zachować pracownikowi miejsce pracy, lecz także przyczynia się do rozwoju firmy. W praktyce korzysta każda ze stron.

Czy kierować się trendami?

Pracownik rozważający przekwalifikowanie się musi pamiętać o tym, by wybrać zawód pożądany i poszukiwany przez pracodawców. Pojawia się zatem pytanie: kierować się prognozami, trendami czy może własnym przeczuciem? Nie ma dobrej odpowiedzi, choć zapoznanie się z opiniami ekspertów jest bardzo ważne. By podjąć dobrą decyzję, warto pomyśleć o wizycie u doradcy zawodowego, czyli specjalisty pomagających w wyborze zawodu i kierującym się nie tylko prognozami, lecz także predyspozycjami zainteresowanego.

Choć przekwalifikowanie się jest żmudne, przynosi wymierne korzyści. Z myślą o swoim przyszłym miejscu pracy, warto zainteresować się tym zagadnieniem nawet na początku kariery. Takie rozwiązanie jest po prostu opłacalne. Porady w tym zakresie można znaleźć na ogólnopolskich i regionalnych portalach pracy.

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Co piąty zawodowy kierowca chce odejść z zawodu. Zarobki w branży nie rekompensują niedogodności

Ze względu na brak kierowców blisko dwie trzecie firm transportowych ma problemy z zapełnieniem grafiku przewozów. Niedobory kadrowe sięgają 100 tys. wakatów, a co roku branża mogłaby zatrudnić 30–40 tys. osób.

Kariera 0 Comments

Urlop bezpłatny – przywilej czy smutna konieczność?

Urlop bezpłatny to przywilej pracownika stosunkowo rzadko wykorzystywany w praktyce. Dlaczego? Przebywając na takim urlopie pracownik traci nie tylko prawo do wynagrodzenia, ale szereg uprawnień niezwiązanych bezpośrednio z finansami. Jak

Finanse 0 Comments

Kobiety zarabiają w Polsce średnio o 19 proc. mniej niż mężczyźni

Statystyki pokazują, że luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn sięga w Polsce blisko 20 proc. Dysproporcje w wynagrodzeniach są widoczne na wszystkich szczeblach kariery i niezależne od wielkości przedsiębiorstwa. Przyczyniają się do tego wybory

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź