Na czym polega zawód windykatora? Jakie są jego kompetencje?

Na czym polega zawód windykatora? Jakie są jego kompetencje?

Windykator to niełatwy zawód, wymagający od jego przedstawiciela dużej odporności psychicznej. Główny profil działań windykatora, czyli pozyskiwanie przeterminowanych zobowiązań finansowych dla wierzyciela, jest w dużej mierze sztuką rozwiązywania problemów. Dlatego skuteczna windykacja wiąże się z opanowaniem nie tylko wiedzy dotyczącej podstawowych aspektów prawnych, ale również szeregu umiejętności z zakresu prowadzenia technik negocjacyjnych.

Zakres możliwych działań windykacyjnych

Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do ugody miedzy dłużnikiem a wierzycielem, a w efekcie do odzyskania długu, np. poprzez rozłożenie zaległości na raty. Służy temu szereg czynności, które mają skutecznie sfinalizować działania windykacyjne. Począwszy od inicjowania wszelkich form kontaktu, czyli listu, e-maila, rozmowy telefonicznej, w celu wyegzekwowania długu, na skierowaniu do sądu wniosku o wystawienie tytułu egzekucyjnego kończąc. To jednak jest rozwiązanie ostateczne, które świadczy o niepowodzeniu dochodzenia. By do tego nie dopuścić, lepiej użyć dostępnych metod, należących do zestawu działań windykacyjnych, które umożliwiają skuteczne odzyskanie długu.

Jak poprawić swoje umiejętności perswazyjne?

Wiedza na temat wymiaru prawnego związanego z pozyskiwaniem długów, to podstawowe narzędzie windykatora. Kolejną umiejętnością, niezbędną do skutecznej windykacji, jest zdolność do tworzenia rozwiązań, które mogą być zaakceptowane przez obie zaangażowane strony. Powinna ona być poparta głęboką znajomością zagadnień z zakresu rozwiązywania konfliktów. Korzyści z umiejętnie poprowadzonej sprawy są wymierne dla wszystkich. Chcąc maksymalnie podnieść skuteczność działań windykacyjnych, można skorzystać z pomocy, jaką oferują szkolenia windykacyjne. W zależności od przedstawionego problemu, szkolenia rozwijają takie umiejętności jak techniki prowadzenia rozmowy, wykorzystywanie wiedzy prawnej w celu wyegzekwowania należności, negocjowanie spłaty zaległej należności czy budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, które są podstawą do konstruktywnej rozmowy i skutecznego wpływania na jego decyzje. Firmy szkoleniowe kierują swoją ofertę przede wszystkim do firm, które mają trudności z pozyskiwaniem należności od kontrahentów lub pracowników działów windykacji, którzy pragną podszkolić swoje umiejętności, tak, by efektywnie móc wypełniać swoje obowiązki.

Może to Ci się spodoba

Szukanie pracy 0 Comments

Deficyt pracowników w IT szacuje się na ok. 50 tys. osób

Zapotrzebowanie na pracowników ze strony branży informatycznej wciąż rośnie. Jednym z powodów są kolejne inwestycje w centra badawczo-rozwojowe zarówno krajowych, jak i zagranicznych koncernów. Drugim – transformacja cyfrowa, przed którą stoją firmy w niemal

Szukanie pracy 0 Comments

W branży outsourcingu i usług dla biznesu co roku przybywa 20 tys. miejsc pracy

Branża outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce rośnie coraz szybciej. W kraju działa już ponad 930 nowoczesnych centrów, a roczny wzrost zatrudnienia w nich szacuje się na 20 tys. miejsc pracy. Pracodawcy

Szukanie pracy 0 Comments

Jak przygotować się do pracy za granicą?

Ośrodek badawczy European Citizen Action Service poinformował w swoim raporcie, że do pracy za granicę wyjechało ponad milion obywateli z Polski. Wyjazd do pracy za granicą wymaga skrupulatnego przemyślenia. Przed

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź