O czym należy pamiętać przy zatrudnianiu cudzoziemców?

O czym należy pamiętać przy zatrudnianiu cudzoziemców?

Polska staje się chętnie odwiedzanym krajem nie tylko przez turystów, ale również osoby, które decydują się na wyjazd w celach zarobkowych. Taki bieg spraw stawia nowe wyzwania przed pracodawcami, jako że muszą oni sprostać aktualnym wymaganiom rynku i dostosować wymiar lub formę zatrudnienia do osób, chcących podjąć pracę w ich firmie. Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i o czym trzeba pamiętać? Podpowiadamy!

Kto ma możliwość zatrudnienia cudzoziemców?

Niezależnie od tego, jaki jest powód podejmowania pracy przez cudzoziemców, muszą oni podlegać warunkom zatrudnienia regulowanych przez polskie prawo, o czym wspomniano we wpisie: https://adwokatspiewak.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow/. Z tego względu reguły pracy i wymiar płacy, podobnie jak rodzaj umowy, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Wymaga się, aby osoba zatrudniająca cudzoziemców dysponowała siedzibą firmy na terytorium RP. Oprócz tego Ustawa o promocji zatrudnienia wyraźnie wskazuje, że obcokrajowcy mogą być zatrudniani przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółek oraz fundacje i stowarzyszenia. Wymiar umów, na których podstawie obcokrajowcy mają możliwość podjęcia pracy w Polsce, wygląda następująco:

  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na czas określony, 
  • umowa o pracę na czas nieokreślony, 
  • umowa zlecenie, 
  • umowa o dzieło,
  • umowa o pracę nakładczą, 
  • umowa o pomocy przy zbiorach.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

W stosunku do obcokrajowców pracodawca musi spełnić określone warunki, jeszcze zanim przyzna zezwolenie na pracę i podejmie decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca w swojej firmie. Z tego względu umowa zawarta w formie pisemnej musi być zgodna z warunkami określonymi we wniosku o wydanie pozwolenia o pracę, przy czym jeden egzemplarz zezwolenia powinien trafić do potencjalnego pracownika. Warto również zwrócić uwagę, czy dokument został dokładnie przetłumaczony na język zrozumiały dla obcokrajowców. Konieczne jest również bieżące informowanie pracownika o działaniach, podejmowanych w ramach np. przedłużenia zezwolenia na pracę lub jego uchylenia. Wszelkie postępowania, które są związane z podjęciem decyzji o udzieleniu lub odmowie wydania pozwolenia, wymagają ze strony pracodawcy właściwej staranności. 

Kto ma możliwość zatrudnienia cudzoziemców?

Zezwolenie na pracę – kiedy i na jakich zasadach obowiązuje? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w przypadku obcokrajowców z terenów UE, EOG i Szwajcarii. Dotyczy to również ich krewnych, a więc zstępnych i wstępnych. Cudzoziemcy podlegają bezpośrednio takim samym regułom zatrudnienia, co obywatele RP i z tego względu nie ma konieczności stosowania wobec nich dodatkowych wymogów formalnych. Jednak w przypadku osób, które nie należą do żadnego ze wskazanych wcześniej obszarów, konieczne jest wydanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę (w trybie decyzji administracyjnych). Tego rodzaju dokument przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 3 lata z opcją jego przedłużenia. Warto mieć na uwadze, że obcokrajowiec, który ma zamiar pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej, zatrudniającej więcej niż 25 osób, przyznane zezwolenie może obowiązywać nawet do 5 lat.

Może to Ci się spodoba

Zarządzanie zespołem 0 Comments

W piątek wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Pracownicy zyskają możliwość 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej

7 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która trwale określi zasady pracy zdalnej oraz związane z nią prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Nowe przepisy mają dostosować rynek pracy do nowych, popandemicznych realiów. – W odniesieniu

Zarządzanie zespołem 0 Comments

Czym jest outsourcing pracowniczy i jakie są jego zalety?

Outsourcing pracowniczy stał się niezwykle popularną strategią w dzisiejszym biznesowym świecie. Firmy na całym świecie coraz częściej decydują się na korzystanie z tej formy zewnętrznego wsparcia w celu obniżenia kosztów

Zarządzanie zespołem 0 Comments

Co trzeci pracownik ma problem z efektywną pracą po południu

Odpowiednia organizacja pracy w firmie może mieć pozytywny wpływ na wydajność pracowników. Nie chodzi o rewolucyjne zmiany, tylko o drobne usprawnienia – mówi psycholog Małgorzata Czernecka. Przykładowo, najtrudniejsze zadania powinny być wykonywane rano,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź