Wpływ globalizacji na rozwój kultury

Wpływ globalizacji na rozwój kultury

W dzisiejszym świecie globalizacja jest często postrzegana jako zagrożenie dla tożsamości kulturowej grup, a nawet krajów. Zastanówmy się, na jakich poziomach to robi, a na jakich nie.

Wszystkie społeczeństwa na całym świecie od wieków tworzą bliższe powiązania, ale tempo ich tworzenia wzrosło ze względu na niedawny rozwój komunikacji i globalizację. Do jednych z nich możemy zaliczyć kasyna online m.in https://vulkanvegas.com/pl. Międzynarodowe firmy tworzą jeden globalny rynek, na którym latanie, usługi telefoniczne, poczta elektroniczna, komputery, samochody i inne branże stały się od siebie współzależne. Ludzie afirmują i bronią swojej tożsamości i kultur, do których należą, aby być wyjątkowymi. Aby zrozumieć wpływ na tożsamość kulturową, należy dokładniej jej zilustrować.

Tożsamość kulturowa

Twoja tożsamość kulturowa zapewnia poczucie przynależności do grupy o podobnych cechach. Obejmuje to, jak postrzegasz siebie, swoją narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania i religię, klasę społeczną oraz to, czy należysz do grupy, która ma swoją własną kulturę. Jest to sposób życia, poprzez który określasz siebie i dodajesz wartość do swoich relacji społecznych. Kultura nie jest czymś, co stoi w miejscu, zmienia się i rośnie. Kultura niekoniecznie zmienia się w zależności od okoliczności ekonomicznych i politycznych. Zmienia się i przeobraża w dialogu z innymi kulturami, z którymi stykają się poprzez stosunki gospodarcze i polityczne. Ponieważ ludzie sami tworzą kultury, ich zmiana zależy od tego, czy odrzucają, czy integrują inne wpływy kulturowe.

Tożsamość kulturową można oceniać na trzech poziomach. 

  • W pierwszym wymiarze ludzie odnoszą się do życia, wytwarzając towary i sprzedając je lub wymieniając. 
  • Drugi wymiar reprezentuje działania kulturalne mające na celu ustrukturyzowanie ich relacji i budowanie społeczności.
  • Trzeci poziom dotyczy tego, jak wyglądają i motywują się do osiągania celów poprzez przestrzeganie swoich przekonań i religii. 

„Te trzy poziomy zapewniają tożsamość grupie społecznej i odróżniają ją od innych grup”. Globalizacja to przepływy ludzi, organizacji, kapitału, obrazów i idei na całym świecie, zobaczmy, jaki to ma wpływ na te 3 wymiary.

Pierwszy wymiar

Pierwszy wymiar dotyczy gospodarki. Obecnie międzynarodowe firmy produkują i sprzedają produkty klientom na całym świecie. Zwolennicy zasady globalizacji twierdzą, że kraje są przekształcane w nowy globalny obszar, w którym wszystkie dobra konsumpcyjne są takie same. „Do tego dochodzi konsumpcyjny styl życia i system wartości, które koncentrują się na świecie materialnym i komforcie fizycznym”. W ten sposób można powiedzieć, że tracone są cechy kulturowe, a tożsamości eliminowane.

Jednak nawet jeśli towary są ujednolicone, ludzie nadal mogą się wyróżniać, mając dużą swobodę w wyborze tego, co chcą kupić. Mogą wybierać, czego chcą, niezależnie od tego, co im się przekazuje, a rozwój produktów i usług jest dostosowany do coraz większej liczby preferencji etnicznych i kulturowych. Ten globalny rozwój nie może zmniejszyć różnorodności kulturowej, ponieważ wszyscy ludzie mają prawo do wyboru tego, w co wierzą, co kupują i jak reprezentować własną tożsamość kulturową.

Drugi wymiar

Drugi wymiar mówi o działaniach kulturalnych i relacjach społecznych. Mówi się, że kultury biznesowe można również zharmonizować, aby stały się coraz bardziej takie same. Nie wpływają one jednak na sposób, w jaki kształtują swoje relacje osobiste i budują relacje z bliskimi im osobami. Relacje nie są ograniczone przez homogenizację.

Jeśli spojrzysz na szkoły takie jak Skyline University College, zobaczysz, że podobnie jak AMSIB stworzyły one wielokulturowe środowisko, w którym obok siebie żyje ponad 30 narodowości. Pomimo różnic w wartościach, kulturze i języku nie zmienimy ani nie porzucimy tego, kim jesteśmy tylko dlatego, że natrafiliśmy na coś innego. Uczymy się żyć i rozwijać razem, aby poprawić wyniki i uwzględniać różnorodność. Włączenie w połączeniu z różnorodnością może faktycznie prowadzić do większych indywidualnych korzyści i usprawnień korporacyjnych, takich jak produktywność, innowacyjność i zyski finansowe.

Trzeci wymiar

Przeniesienie do trzeciego wymiaru. Zdaniem Zygmunta Baumana, który pisał o ludzkich skutkach globalizacji, „Socjologowie wielokrotnie wskazywali, że o ile religia traci swoją dominującą pozycję, a nowoczesność doprowadziła do zróżnicowania instytucji społecznych, o tyle nowoczesność nie zdołała stać się substytutem religii dla większości ludzi”. Globalizacja może zapewnić możliwości uczenia się i odkrywania różnic kulturowych na całym świecie. Działa to również w drugą stronę, może dać ci szansę reprezentowania swojej kultury i dać innym szansę na poznanie twojej. Kultury to wartości zakorzenione w grupach ludzi, które nie mogą nagle zniknąć. Globalizacja pomaga zwiększyć naszą świadomość różnych społeczeństw, nie zapominając o naszym własnym. 

Zagrożenia 

W tych wyżej wymienionych poglądach globalizacja ma minimalny wpływ, ale globalizacja ma wpływ na mniejsze kultury, które nie są powszechne i nie mają wystarczającej masy krytycznej, aby dalej istnieć. Natomiast dotknęło to również kraje bardziej rozwinięte. Badania wykazały, że wiele języków jest na skraju wyginięcia z powodu rozwoju globalizacji. Na świecie jest około 7000 języków mówionych. Szacuje się, że około 71% z nich będzie zagrożonych w ciągu kilku lat, a połowa z nich nawet straci swoją wartość na świecie, ponieważ nie są wykorzystywane do żadnych celów. Języki są zagrożone, gdy mówi nimi mniej niż 1000 osób.  

Końcowe przemyślenia

Podsumowując, globalizacja może mieć pozytywny i negatywny wpływ na tożsamości jednostek oraz grup i krajów. Wszystkie te czynniki pokazują, że efekty globalizacji nie zmieniają sposobu, w jaki ludzie odnajdują sens życia, mogą się identyfikować, decydując, co i gdzie kupują i jak to ich reprezentuje. Nie odbiera to również wolności wyboru miejsca przynależności jako jednostki i jako grupy.

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

Praca zdalna jako nowa forma zatrudnienia

Pomimo, że praca zdalna z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością na polskim rynku pracy, nadal budzi wiele kontrowersji. Chcesz poznać bliżej jej specyfikę? Zastanawiasz się, czy to opcja

Kariera 0 Comments

Zawieranie niezależnych umów a prawo do zwolnienia z podatku VAT

Według interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pochodzącej z 5 stycznia 2016 r. usługa dzierżawy garażu i najmu lokalu mieszkalnego stanowią dwie niezależne od siebie usługi. Wobec powyższego najem

Kariera 0 Comments

Kurs na rusztowania czy na operatora koparko-ładowarki – który wybrać?

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom! Dawniej praca przez całe życie w jednym zakładzie nie była niczym dziwnym. Obecnie nie dziwi natomiast zmiana nie tylko firm, ale również stanowisk oraz całkowite

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź