Co warto wiedzieć na temat umowy o pracę?

Co warto wiedzieć na temat umowy o pracę?

Umowa o pracę to bardzo ważny dokument, który jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków, zaś pracodawca do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia za pracę. Warto, zatem wiedzieć, jakie elementy muszą znaleźć się w tym dokumencie.

Umowa o pracę – podstawowe informacje, które dobrze jest znać

Wśród rodzajów umów o pracę, które wyróżnione są w Kodeksie Pracy odnajdziemy umowę na okres próbny oraz umowy na czas określony i na czas nieokreślony. Ważną zasada dotyczącą sporządzenia umowy o pracę jest to, że taki dokument zawsze musi posiadać formę pisemną. Umowa o pracę musi przede wszystkim określać warunki pracy. Ponadto powinny znaleźć się w niej także takie elementy jak data zawarcia, strony oraz rodzaj umowy. Warto w tym miejscu podkreślić, że pracodawca, który nie sporządzi na piśmie umowy łamie przepisy prawa pracy. Takie działanie zagrożone jest karą grzywny. Przed podpisaniem umowy o pracę pracownik, który ma być zatrudniony musi obowiązkowo przejść wstępne badania lekarskie, które wykluczą przeciwwskazania do wykonywania pracy na danym stanowisku w firmie. Z podpisaniem umowy o pracę wiąże się również odbycie przez pracownika szkolenia BHP. Takie szkolenie przeprowadzane jest w godzinach pracy. Umowa o pracę w przeciwieństwie do umowy zlecenie wiąże się z przywilejami pracowniczymi. Mowa tu między innymi o płatnym urlopie wypoczynkowym. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę podobnie jak jej podpisanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

O czym jeszcze warto pamiętać podczas podpisywania umowy o pracę?

Pracownik przed podpisaniem umowy o pracę powinien zweryfikować czy rodzaj pracy i zakres obowiązków, jakie zawarte są w dokumencie są zgodne ze wcześniejszymi ustaleniami. Warto zaznaczyć, że w umowie o pracę muszą być wskazane poszczególne składniki wynagrodzenia oraz kwestie dotyczące wymiaru czasu pracy, a także miejsce pracy. Należy również dodać, że obowiązkiem osoby, która podpisuje umowę o pracę jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (oczywiście tylko w sytuacji, kiedy taka osoba była zarejestrowana, jako bezrobotna). Warto dodać, że pracownik ma na to 7 dni.

Jeżeli interesują nas inne ciekawe artykuły na tematy biznesowe to portalem godnym uwagi może okazać się dla nas portal labatra.pl. Na stronie internetowej labatra.pl odnajdziemy również treści przydatne do rozwoju i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Może to Ci się spodoba

Szukanie pracy 0 Comments

Wynajem pracowników coraz popularniejszy w sektorze IT

Body leasing, czyli wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów, staje się coraz popularniejszy w IT. Dzięki tej formie współpracy znacząco spada koszt całego projektu i ryzyko z nim

Szukanie pracy 0 Comments

Mniej niż połowa osób 55+ jest aktywna zawodowo. Resort pracy chce zachęcać do późniejszego przechodzenia na emeryturę

Obniżenie wieku emerytalnego, które zacznie obowiązywać od 1 października tego roku, ma sprawić, że sami ubezpieczeni będą decydować o dalszej karierze zawodowej. Do dłuższej aktywności zawodowej może ich przekonać świadomość, że

Szukanie pracy 0 Comments

Pracownicy sezonowi pilnie poszukiwani. Głównie w gastronomii i produkcji

Bezrobocie w czerwcu spadło poniżej 9 proc., więc krajowe firmy muszą coraz energiczniej poszukiwać pracowników, również te, które szukają kadry do prac sezonowych. Najbardziej poszukiwani podczas wakacji są pracownicy w gastronomii, produkcji

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź