Empowerment, czyli koncepcja upełnomocnienia pracowników

Empowerment, czyli koncepcja upełnomocnienia pracowników

Nowoczesny system rozwoju pracowników – Empowerment – wydaje się być siłą napędową każdego przedsiębiorstwa prowadzącego lub dążącego do wprowadzenia właśnie takiej polityki rozwoju firmy.

Business presentation

Koncepcja upełnomocnienia pracowników pozytywnie wpływa na mentalność i chęci do pracy podwładnych. Założenia empowermentu to nie tylko zwiększenie lub umożliwienie władzy i kierowania dotychczasowych podwładnych ale też potwierdzenie skuteczności ich dotychczasowych działań i odpowiedniego wykonywaniach dotychczasowych obowiązków. Jak ładnie ujmuje to jeden ze słowników internetowych empowerment “można rozumieć jako zespół celowych działań i praktyk menedżerskich dających władzę, kontrolę i autorytet podwładnym.”

Pracownik usamodzielnia się czując się jednocześnie wspieranym i wzmocnionym. Dużą zaletą opisywanego wyżej sposobu rozwoju danej organizacji jest zwiększenie liczby osób w firmie, które zaczynają dostrzegać i jednocześnie rozwiązywać problemy danego przedsiębiorstwa. Ponieważ jednym z elementów empowermentu jest identyfikacja pracowników dostrzegających problemy własnego pracodawcy. Następnie motywowanie go do rozwiązywania powyższych problemów oraz nadanie mu uprawnień aby sami wprowadzali swoje pomysłu do realizacji.

W ogólnym rozrachunki koncepcja upełnomocnienia pracowników wydaje się być bardzo dobrą polityką dla każdego przedsiębiorstwa stawiającego na człowieka i jego stały rozwój. Musimy jedynie pamiętać, że w przypadku empowermentu w parze z podwyższeniem statusu pracowników musi iść odpowiednia motywacja. Sama władza nie wystarczy i może niekorzystnie wpłynąć na dalsze wykonywanie obowiązków przez zatrudnionego.

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

Opieka nad zdrowym dzieckiem – 2 dni lub 16 godzin

Od 2 stycznia 2016r. rodzic będzie mógł wybrać, czy skorzysta z 2 dni, czy z 16 godzin zwolnienia na opiekę nad zdrowym dzieckiem. Godzinowe korzystanie z urlopu ma ułatwić rodzicom

Organizacja pracy 0 Comments

Jak prowadzić akta osobowe pracownika?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych dla osób zatrudnionych. Ponieważ w czasie trwania stosunku pracy pracodawca można zgromadzić całkiem sporą liczbę dokumentów, warto wiedzieć, w jaki sposób je

Kariera 0 Comments

Jak rozliczyć pit ze zbycia nieruchomości za granicą

Przy ustalaniu, jak rozliczyć pit ze zbycia zagranicznej nieruchomości należy zastosować  obowiązują zasady rozliczania podatku od dochodu z  odpłatnego zbycia nieruchomości oraz postanowienia umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź