HRowe trendy i haki na 2024 rok.

HRowe trendy i haki na 2024 rok.

Firmy, które dostosowują się do nowych trendów i strategii, z pewnością mają przewagę konkurencyjną w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych pracowników. Wykorzystując nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, działy HR mogą usprawniać procesy, poprawiać wydajność i podejmować bardziej świadome decyzje.

Analityka danych

Analityka danych to trend, który będzie kształtował strategie HR w 2024 roku, nie tylko w zakresie rekrutacji, lecz także w odniesieniu do obecnych pracowników. Specjaliści i pracownicy HR powinni wykorzystywać narzędzia analityczne i dane do podejmowania świadomych decyzji, identyfikowania wzorców, przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie talentów, a nawet pomiaru efektywności inicjatyw HR.  Skuteczna analiza danych pozwala uzyskać cenne informacje, które pomogą w efektywniejszej rekrutacji, zarządzaniu wydajnością i praktykach angażowania pracowników. Jakie dane warto więc analizować? Przykładowo:

  • Nieobecności i zachorowania pracowników.
  • Średnia długość stażu w firmie.
  • Liczba nowych rekrutacji i osób, które opuściły firmę.
  • Średni wiek pracowników.
  • Wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w różnych działań.
  • Liczba nadgodzin.

Same dane nie wystarczą, sztuką jest je dobrze wykorzystać. Analityka pozwala nie tylko na raportowanie i porównywanie z punktem odniesienia, ale także wspiera w poszukiwaniu usprawnień procesów, eliminacji błędów, problemów, z jakimi mierzą się liderzy, managerzy czy pracownicy HR- np. rozdzielanie nagród, jakie obowiązki przypisać pracownikowi, które działy pracują efektywnie, a które mniej, czy szkolenia są skuteczne. Wyniki przemyślanych analiz danych mogą dostarczać wiele cennych informacji.

Elastyczne grafiki i praca zdalna

Współczesny rynek pracy, nie jest już tylko zorientowany na warunki pracodawcy, liczy się też pracownik. Powszechność pracy zdalnej i elastycznych harmonogramów staje się normalnością w zawodach, w których jest to możliwe. Tradycyjne oczekiwanie od pracowników pracy w biurze w ustalonych godzinach również zanika. Postęp technologiczny i zmieniające się realia spowodowały przejście w kierunku bardziej elastycznych warunków pracy.

Praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Umożliwia firmom wykorzystanie globalnej puli talentów, umożliwiając im zatrudnianie najlepszych kandydatów niezależnie od ich lokalizacji. Z perspektywy pracownika praca zdalna zapewnia np. większy komfort i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, eliminując stres związany z dojazdami i umożliwiając bardziej spersonalizowane harmonogramy.

Elastyczne harmonogramy również odgrywają znaczącą rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu dobrych pracowników. Dzięki elastycznym grafikom można dostosować godziny pracy do swoich obowiązków prywatnych, takich jak opieka nad dziećmi lub zdobywanie wyższego wykształcenia. Taka elastyczność sprzyja większemu poczuciu integracji między życiem zawodowym a prywatnym, co skutkuje o wiele wyższą satysfakcją z pracy i produktywnością.

Liderzy, managerowie i pracownicy HR muszą uważnie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z pracą zdalną i elastycznymi harmonogramami. Wymaga to ustalenia jasnych kanałów komunikacji, uzgodnienia oczekiwań oraz zapewnienia niezbędnych narzędzi i zasobów do współpracy zdalnej. Ponadto działy HR powinny opracować zasady i wytyczne zapewniające uczciwość, odpowiedzialność i utrzymanie spójnej kultury firmy w środowisku wirtualnym.

Praca zdalna i elastyczny grafik to z pewnością kluczowe trendy, które specjaliści HR muszą uwzględnić w 2024 r.

 Ewoluująca rola pracowników HR

Oprócz napływu automatyzacji i sztucznej inteligencji, specjaliści HR również doświadczają zmieniającej się roli w miejscu pracy. Dawno minęły czasy, gdy specjaliści HR skupiali się wyłącznie na zadaniach administracyjnych, takich jak administrowanie płacami czy świadczeniami. Obecnie od specjalistów HR oczekuje się roli partnerów strategicznych, aktywnie przyczyniających się do rozwoju i sukcesu firmy.

Jednym z aspektów ewoluującej roli HR jest nacisk na podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dzięki postępowi w technologii HR specjaliści HR mają dostęp do ogromnych ilości danych, które można wykorzystać do uzyskania wglądu w różne aspekty siły roboczej. Analizując te dane, specjaliści HR mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące pozyskiwania talentów, zaangażowania pracowników i planowania sukcesji.

Co więcej, specjaliści HR odgrywają kluczową rolę w tworzeniu środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu, rozwojowi i dobremu samopoczuciu. Obejmuje to projektowanie polityk skoncentrowanych na pracownikach, wdrażanie elastycznych rozwiązań w zakresie pracy oraz promowanie kultury ciągłego uczenia się i rozwoju.

Ponadto specjaliści HR coraz częściej stają się wewnętrznymi konsultantami i doradcami kadry zarządzającej. Oferują wiedzę specjalistyczną w takich obszarach, jak zarządzanie talentami, rozwój organizacyjny i zarządzanie zmianami. Współpracując z liderami wyższego szczebla, specjaliści HR mogą dostosować strategie HR do celów biznesowych i zapewnić sukces organizacji.

Zawód HR stale ewoluuje, dlatego pracownicy HR powinni dostosować się do zmieniających się trendów i zdobywać i rozwijać nowe umiejętności, np.: biegłość w analizie danych, wdrażaniu technologii i zarządzaniu zmianami. Ponadto umiejętność skutecznej komunikacji i budowania silnych relacji na wszystkich poziomach organizacji jest kluczowa dla specjalistów HR, którzy chcą wprowadzać znaczące zmiany.

Podsumowanie- przyszłość trendów HR

Rola specjalistów HR ewoluuje, przesuwa się z zadań administracyjnych na podejście bardziej strategiczne i konsultacyjne. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane staje się coraz ważniejsze, więc specjaliści HR muszą wykorzystywać technologię, aby uzyskać wgląd w pracowników i podejmować bardziej świadome decyzje. Co więcej, specjaliści HR pełnią dzisiaj także funkcję konsultantów wewnętrznych, zapewniając specjalistyczną wiedzę w takich obszarach, jak zarządzanie talentami, czy rozwój organizacji i pracowników.

Może to Ci się spodoba

Kadry i zarządzanie 0 Comments

Zawieranie niezależnych umów a prawo do zwolnienia z podatku VAT

Według interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pochodzącej z 5 stycznia 2016 r. usługa dzierżawy garażu i najmu lokalu mieszkalnego stanowią dwie niezależne od siebie usługi. Wobec powyższego najem

Kadry i zarządzanie 0 Comments

Gestalt w Biznesie

Mały i duży biznes wykorzystuje coraz częściej niebagatelną szansę rozwoju, jaką daje im Gestalt – alternatywa dla wyeksploatowanych szkoleń i programów coachingu. Instytut Gestalt z Krakowa, pracujący tą metodą nie

Kariera 0 Comments

Urlop na żądanie. Kiedy i jak go zgłosić?

Urlop na żądanie funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 2003r., a jednak do tej pory sposób wnioskowania, cel urlopu oraz okoliczności, które uprawniają pracodawcę do kwestionowania prawa do tego rodzaju

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź