Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Z badań prowadzonych w ramach projektu „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy” wynika, że częstym problemem pracowników służb zatrudnienia jest brak umiejętności pracy z osobami, które posiadają zaburzenia psychiczne (zwłaszcza po COVID-19), psychicznie chorymi, po kryzysach i/lub osobami z niepełnosprawnością z tego wynikającą. Co więcej, często nie potrafią takiej osoby rozpoznać. Przyczynia się to do dalszego pozostawania takich osób poza rynkiem pracy, gdy przy zachowaniu właściwego podejścia ze strony pracowników PUP, skierowaniu do odpowiednich specjalistów, możliwa jest aktywizacja zawodowa takich osób. Na początku, zazwyczaj na chronionym, później także na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, prowadzony jest pilotaż nowych rozwiązań dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną.

Głównym celem jest dążenie do trwałej aktywizacji zawodowej osób z tej grupy, obejmującej przede wszystkim podejmowanie zatrudnienia i utrzymanie go przez ww. osoby. Celem modelu jest wypracowanie mechanizmów zapewniających udzielanie ww. osobom kompleksowej i  zindywidualizowanej usługi polegającej na wspieraniu ich przy wchodzeniu bądź powrocie na rynek pracy.

W ramach realizowanej usługi przewiduje się zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną:

  • wsparcia we wchodzeniu, powrocie i poruszaniu się na rynku pracy poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej (IŚZ), zapewnienie wsparcia specjalistycznego – psychologicznego i psychiatrycznego, podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych, określenie ścieżki rozwoju zawodowego oraz dążenie do trwałego zatrudnienia,
  • wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu wsparcia tych osób,
  • stworzenia bazy pracodawców chętnych do współpracy tj. zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w ramach tego zadania przetestowany zostanie bon na zatrudnienie w ramach, którego zostaną  zrefundowane dla pracodawcy koszty zatrudnienia chorej psychicznie osoby bezrobotnej. Wsparcie powinno umożliwić przełamanie niechęci pracodawców do zatrudniania osób z tego rodzaju problemami.

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnym etapie działań Projektu, odwiedź stronę www.trzy-wyzwania.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem, dr Tomaszem Czubarą: biuro@iniep.pl.

Projekt: „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”
Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizacje projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Podstawa prawna – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Jak prawidłowo opiekować się osobą leżącą?

Osoby obłożnie chore wymagają opieki przez całą dobę. Gdy senior nie wstaje z łóżka, staje się całkowicie zależny od opiekuna. Sprawdź, jak prawidłowo zadbać o potrzeby osoby leżącej! Co może

Organizacja pracy 0 Comments

150 mln zł trafi na staże i praktyki dla studentów w przedsiębiorstwach

6 marca rozpocznie się nabór wniosków w drugim konkursie programu „Studiujesz? Praktykuj!”. Przewidziane w budżecie 150 mln zł umożliwi uczelniom stworzenie programów staży i praktyk związanych bezpośrednio z kierunkami studiów. Warunkiem jest bliska współpraca

Organizacja pracy 0 Comments

Umowa o pracę musi zostać podpisana przed rozpoczęciem jej świadczenia

Obowiązujące od 1 września przepisy mają skończyć z tzw. syndromem pierwszej dniówki. Teraz umowa o pracę musi być podpisana przed rozpoczęciem jej świadczenia. To zmniejszy patologię na rynku pracy i szarą strefę w zatrudnianiu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź