Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Nowe możliwości wsparcia na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

Z badań prowadzonych w ramach projektu „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy” wynika, że częstym problemem pracowników służb zatrudnienia jest brak umiejętności pracy z osobami, które posiadają zaburzenia psychiczne (zwłaszcza po COVID-19), psychicznie chorymi, po kryzysach i/lub osobami z niepełnosprawnością z tego wynikającą. Co więcej, często nie potrafią takiej osoby rozpoznać. Przyczynia się to do dalszego pozostawania takich osób poza rynkiem pracy, gdy przy zachowaniu właściwego podejścia ze strony pracowników PUP, skierowaniu do odpowiednich specjalistów, możliwa jest aktywizacja zawodowa takich osób. Na początku, zazwyczaj na chronionym, później także na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, prowadzony jest pilotaż nowych rozwiązań dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną.

Głównym celem jest dążenie do trwałej aktywizacji zawodowej osób z tej grupy, obejmującej przede wszystkim podejmowanie zatrudnienia i utrzymanie go przez ww. osoby. Celem modelu jest wypracowanie mechanizmów zapewniających udzielanie ww. osobom kompleksowej i  zindywidualizowanej usługi polegającej na wspieraniu ich przy wchodzeniu bądź powrocie na rynek pracy.

W ramach realizowanej usługi przewiduje się zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną:

  • wsparcia we wchodzeniu, powrocie i poruszaniu się na rynku pracy poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej (IŚZ), zapewnienie wsparcia specjalistycznego – psychologicznego i psychiatrycznego, podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych, określenie ścieżki rozwoju zawodowego oraz dążenie do trwałego zatrudnienia,
  • wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu wsparcia tych osób,
  • stworzenia bazy pracodawców chętnych do współpracy tj. zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w ramach tego zadania przetestowany zostanie bon na zatrudnienie w ramach, którego zostaną  zrefundowane dla pracodawcy koszty zatrudnienia chorej psychicznie osoby bezrobotnej. Wsparcie powinno umożliwić przełamanie niechęci pracodawców do zatrudniania osób z tego rodzaju problemami.

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnym etapie działań Projektu, odwiedź stronę www.trzy-wyzwania.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem, dr Tomaszem Czubarą: biuro@iniep.pl.

Projekt: „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”
Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizacje projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Podstawa prawna – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Polska jednym z liderów branży call contact center

Rynek usług call i contact center w Polsce rośnie w tempie 30 proc. Działające na nim firmy świadczą coraz bardziej wyspecjalizowane usługi dla większości sektorów. To już nie są zwykłe infolinie czy akwizycja przez telefon. Coraz

Organizacja pracy 0 Comments

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

Podmioty współtworzące rynek pracy muszą stale szukać nowych rozwiązań, pracodawcy w celu przyciągnięcia pracowników, a instytucje rynku pracy w celu wsparcia poszukujących pracy. W celu skutecznego działania warto wykorzystywać technologię,

Organizacja pracy 0 Comments

Co trzecia firma w Polsce jest prowadzona przez kobietę. Jesteśmy pod tym względem w czołówce Europy

Co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Podjęcie ważnej decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej to najczęściej kolejny krok w ich karierze zawodowej – wynika z raportu „Zawód – prezeska!” przygotowanego

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź