Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

Podmioty współtworzące rynek pracy muszą stale szukać nowych rozwiązań, pracodawcy w celu przyciągnięcia pracowników, a instytucje rynku pracy w celu wsparcia poszukujących pracy. W celu skutecznego działania warto wykorzystywać technologię, która usprawnia procesy, optymalizuje działania i pozwala zwielokrotnić zasięg inicjatyw podejmowanych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt ‘Trzy wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy’, który właśnie realizuje działania pilotażowe testujące nowoczesne rozwiązania IT.

Najbardziej pilną potrzebą, jak wynika z badań realizowanych w ramach Projektu, są narzędzia przyspieszające nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami bezrobotnymi i pracodawcami, w dalszej kolejności wybierane są rozwiązania techniczne obejmujące możliwości nagrywania CV w formule multimedialnej z możliwością jego bezpiecznej publikacji dla pracodawcy oraz platforma cyfrowa umożliwiająca e-spotkania pracodawców i osób bezrobotnych z doradcami klienta, pośrednikami i doradcami zawodowymi. W całym procesie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię zatrudniania osób z problemami psychicznymi oraz migrantów – do tych dwóch grup skierowany jest realizowany obecnie Projekt.

W trakcie tworzenia jest aplikacja wspierająca pracę instytucji rynku pracy takich jak, OHP i PUP, pozwalająca na kojarzenie ofert i automatyzację procesu przepływu informacji o ofertach i osobach poszukujących pracy, e-pośrednictwo, e-doradztwo,  e-wiztytę, możliwość przekazywania dokumentów, wspieranie rozwoju zawodowego, obsługę CV w formie video, funkcjonalność która pozwoli dołączyć do e-wizyty tłumacza, pracownika socjalnego, asystenta ON.

Aplikacja będzie pozwalać na zarządzanie użytkownikami z poziomu pojedynczej instytucji, będzie możliwa do stosowania niezależnie od funkcjonujących systemów informatycznych. Standard obsługi video CV zostanie wypracowany w studiu testowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej, a następnie przetestowany przez PUP w Łobzie oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizacje projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Podstawa prawna – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość. Szczegóły projektu są dostępne na stronie www.trzy-wyzwania.pl. Informacji na temat projektu udziela także koordynator – dr Tomasz Czubara, email: biuro@iniep.pl

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Co czwarty pracownik czuje się słabo poinformowany o działaniach firmy

Odpowiednia komunikacja wewnętrzna ma decydujący wpływ na wynik firmy: pracownicy wiedzą, jaki cel jest realizowany i jaki w tym jest ich udział. Jak wynika z badania emplo, ponad 70 proc. pracowników uważa, że

Organizacja pracy 0 Comments

Zatrudnienie pracowników z Ameryki Południowej. Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ameryki Południowej!

W ostatnich latach pracownicy z Ameryki Południowej cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich pracodawców. Doskonale sprawdzają się w wybranych sektorach gospodarki i chętnie zostają w Polsce na dłużej. Sprawdź, jak

Organizacja pracy 0 Comments

Chmurowa rewolucja zmienia rynek pracy. Zyskają nie tylko specjaliści IT

Cloud computing, czyli rozwiązania chmury obliczeniowej, szturmem zdobywają kolejne dziedziny biznesu. Obawy, że zagrozi to miejscom pracy są bezpodstawne – podkreślają przedstawiciele spółki ATM. Chmurowa rewolucja oznacza bowiem nowe miejsca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź