Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla publicznych służb zatrudnienia

Podmioty współtworzące rynek pracy muszą stale szukać nowych rozwiązań, pracodawcy w celu przyciągnięcia pracowników, a instytucje rynku pracy w celu wsparcia poszukujących pracy. W celu skutecznego działania warto wykorzystywać technologię, która usprawnia procesy, optymalizuje działania i pozwala zwielokrotnić zasięg inicjatyw podejmowanych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt ‘Trzy wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy’, który właśnie realizuje działania pilotażowe testujące nowoczesne rozwiązania IT.

Najbardziej pilną potrzebą, jak wynika z badań realizowanych w ramach Projektu, są narzędzia przyspieszające nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami bezrobotnymi i pracodawcami, w dalszej kolejności wybierane są rozwiązania techniczne obejmujące możliwości nagrywania CV w formule multimedialnej z możliwością jego bezpiecznej publikacji dla pracodawcy oraz platforma cyfrowa umożliwiająca e-spotkania pracodawców i osób bezrobotnych z doradcami klienta, pośrednikami i doradcami zawodowymi. W całym procesie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię zatrudniania osób z problemami psychicznymi oraz migrantów – do tych dwóch grup skierowany jest realizowany obecnie Projekt.

W trakcie tworzenia jest aplikacja wspierająca pracę instytucji rynku pracy takich jak, OHP i PUP, pozwalająca na kojarzenie ofert i automatyzację procesu przepływu informacji o ofertach i osobach poszukujących pracy, e-pośrednictwo, e-doradztwo,  e-wiztytę, możliwość przekazywania dokumentów, wspieranie rozwoju zawodowego, obsługę CV w formie video, funkcjonalność która pozwoli dołączyć do e-wizyty tłumacza, pracownika socjalnego, asystenta ON.

Aplikacja będzie pozwalać na zarządzanie użytkownikami z poziomu pojedynczej instytucji, będzie możliwa do stosowania niezależnie od funkcjonujących systemów informatycznych. Standard obsługi video CV zostanie wypracowany w studiu testowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej, a następnie przetestowany przez PUP w Łobzie oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizacje projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Podstawa prawna – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość. Szczegóły projektu są dostępne na stronie www.trzy-wyzwania.pl. Informacji na temat projektu udziela także koordynator – dr Tomasz Czubara, email: biuro@iniep.pl

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Firmom coraz trudniej zatrzymać najlepszych pracowników

Na całym świecie rośnie popularność technologii, które umożliwiają pracę zdalną. To oznacza, że pracodawcy mogą sięgać na różne rynki, nawet najbardziej oddalone od ich siedziby, by pozyskać najlepszych pracowników. Zatrzymanie

Organizacja pracy 0 Comments

ZUS rozwija współpracę z uczelniami wyższymi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy, która ma na celu wspieranie projektów budujących nowoczesne społeczeństwo informacyjne. W ramach porozumienia studenci politechniki będą mogli odbywać staże i praktyki w ZUS, który

Organizacja pracy 0 Comments

Od jakiego wieku można być zatrudnionym przez agencję pracy?

Wiele młodych osób zastanawia się, od jakiego wieku można być zatrudnionym przez agencję pracy. Wszystko zależy od typu podpisywanej umowy, choć bez żadnych ograniczeń możemy działać dopiero po ukończeniu 18.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź