Bezpieczeństwo w magazynie – wózki widłowe

Bezpieczeństwo w magazynie – wózki widłowe

Wykorzystanie wózków widłowych w wielu obszarach przemysłu i usług jest dzisiaj bardzo powszechne. Służą one do przemieszczania towarów, a bez nich przeładunki czy obsługa magazynów byłaby trudna do wyobrażenia sobie w skali zbliżonej do potrzeb współczesnego świata. Nie można się bez nich obejść, a branża logistyczna jest na nich w zasadzie całkowicie oparta.

Wózki widłowe to jednak urządzenia mogące stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo, jak zresztą wszystkie maszyny o takiej mocy i podobnych zastosowaniach. W celu zapewniania bezpieczeństwa na pracodawcę spada obowiązek prowadzenia regularnej kontroli sprawności technicznej wózków oraz innych urządzeń z nimi współpracującymi. Kluczowe znaczenie ma higiena pracy. Znacznie lepiej jest poświecić trochę energii na zapobieganie wypadkom niż zmagać się z ich skutkami.

Jak zawsze kluczowy jest etap planowania pracy. Trzeba odpowiednio rozmieścić regały, by wózki mogły się miedzy nimi łatwo poruszać. Jednym z głównych bezpośrednich powodów wypadków z udziałem wózków jest dobranie ich nieodpowiedniego rodzaju do przestrzeni, gdzie są używane. Taki dobór nie zawsze jest prosty i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto jest skorzystać z doradztwa odpowiednich firm zajmujących się wsparciem w planowaniu nawet nie tyle wyboru samych wózków, ale stworzenia przestrzeni magazynowej i zapewnienia jej odpowiedniej obsługi, w tym wózków.

Trzeba pamiętać, że wózki widłowe to urządzenia stosunkowo proste, ale ich nowoczesne modele posiadają szereg zaawansowanych funkcji oraz wiele skomplikowanych mechanizmów ułatwiających pracę, ale wymagających odpowiedniego przeszkolonego operatora. Takie szkolenie, wraz ze szkoleniem odnośnie samego miejsca pracy, zapewniać powinien pracodawca. Operatorem wózków widłowych nie może też zostać każdy. Stawia się następujące wymagania:

  • pełnoletniość;
  • ukończony kurs operatora wózków widłowych (+ ewentualnie kurs obsługi butli gazowych dla wózków z napędem gazowym);
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla wykonywania pracy;
  • uzyskanie zgody pracodawcy na używanie wózka widłowego na terenie zakładu pracy.

Do zadań pracodawcy z zakresu zapewniania bezpieczeństwa korzystania z wózków widłowych w miejscu pracy należy przede wszystkim dbanie o ich stan techniczny, co związane jest z koniecznością przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych. Niezbędne jest jednak także przygotowanie regulaminu ruchu wózkami. Musi się tam znajdować dopuszczalna prędkość w obrębie magazynów, wykaz oznakowania przestrzeni, wykaz miejsc niebezpiecznych oraz rozrysowanie ścieżek ruchu wózków.

130417-N-YW024-080

Obowiązkiem pracownika jest ponadto powstrzymywanie się od wywierania nadmiernej presji na pracowników. Operatorzy wózków przymuszani do osiągania wyższych wyników, niż jest to możliwe przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa, doprowadza przez swój pośpiech i nieuwagę do wypadków.

Konsekwencje wypadków z udziałem wózków widłowych dotykają i pracodawcy, i operatora, i osób trzecich. Dlatego szkolenia muszą być prowadzone regularnie, a wszystkie obowiązki, w tym informacja o odpowiednich regulaminach i zasadach, dostarczana w sposób skuteczny. Kluczowy bywa jednak często czynnik ludzki, czyli zwykła brawura czy bezmyślność samego operatora. Osoba obsługująca wózek widłowy powinna sama dbać o zadośćuczynienie wszystkim wyżej wymienionym kwestiom i pilnować, by wszystko zawsze było zgodnie z przepisami. Od operatora wymaga się także, by kierował wózkiem w sposób przewidywalny i spokojny.

Autorem artykułu jest właściciel firmy IMAGINE HOUSE – szkolenia zawodowe: www.szkoleniacentrum.com.pl

Może to Ci się spodoba

Organizacja pracy 0 Comments

Pracodawcy inwestują w biura, by ściągnąć pracowników z pracy zdalnej. Atrakcyjna przestrzeń i lokalizacja mogą w tym pomóc

Po zniesieniu wszystkich ograniczeń pandemicznych zdalnie lub hybrydowo wciąż pracuje 28 proc. Polaków. Elastyczność w tym zakresie jest dla pracowników ważnym benefitem, ale pracodawcy starają się zachęcić ich do powrotu do biur. – Aby

Organizacja pracy 0 Comments

Cyfrowe narzędzia pomagają tworzyć przyjazne środowisko pracy

Nowe technologie i nowoczesne narzędzia cyfrowe ułatwiają komunikację między pracownikami a zespołami, upraszczają obowiązki oraz pozwalają wykonywać pracę zdalnie. Pracodawcy oferują tego typu rozwiązania, by budować wizerunek firmy jako przyjaznego miejsca do

Organizacja pracy 0 Comments

Badania pracowników coraz częściej wykonywane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Ponad 12,5 mln osób zatrudnionych w Polsce na umowę o pracę przed rozpoczęciem zatrudnienia musi przejść określone badania medyczne, a po kilku latach je powtórzyć. Dla niektórych branż i przedsiębiorców ten obowiązek jest

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź