Umowy cywilne kontra uprawnienia inspektorów PIP

Umowy cywilne kontra uprawnienia inspektorów PIP

Osoby, które podpisały z pracodawcą umowę cywilnoprawną (np. zlecenie) i nie otrzymują wynagrodzenia na czas, często proszą o pomoc inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety, zgodnie z przepisami, inspektorzy nie mogą pomóc takim pracownikom. W jaki zatem sposób dochodzić swoich należności?

Zakres działania inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród obowiązków inspektorów wymienić można np. przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy pod kątem przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do działań inspektorów należy też kontrolowanie, czy pracodawca we właściwy sposób prowadzi akta osobowe swoich podwładnych i wypłaca wynagrodzenie we wcześniej ustalonych terminach. Niestety, w tym względzie inspektorzy nie pomogą zatrudnionym świadczącym pracę na podstawie umów cywilnych. (Polecamy artykuł: Umowy cywilnoprawne – jaki zakres kontroli PIP?).

Umowy cywilne – uregulowane w Kodeksie cywilnym

Do najpopularniejszych umów cywilnych należy zaliczyć umowę zlecenia i umowę o dzieło. Każda z nich uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, nie pracy. Właśnie z tego względu osobom mającym problem z odzyskaniem swoich pieniędzy od pracodawcy (zlecającego) na niewiele przyda się pomoc inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. W takich przypadkach nie ma on po prostu możliwości, by interweniować. Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca jest pozostawiony sam sobie i nie może skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą przede wszystkim skierować sprawę do sądu. Jeżeli istnieją przesłanki, że zawarta umowa cywilna w rzeczywistości jest umową o pracę, można złożyć w sądzie pracy również pozew o ustalenie stosunku pracy.

Jedną z popularniejszych umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Umowa zlecenie. Co ją charakteryzuje? Więcej informacji w serwisie:

http://www.praca-myslowice.pl/porady-dla-pracownikow/625/umowa-zlecenie-co-ja-charakteryzuje.

Wynagrodzenie wynagrodzeniu nierówne

Choć przy umowach cywilnoprawnych ustawodawca posługuje się pojęciem „wynagrodzenie”, w praktyce należy pamiętać, że nie można go utożsamiać z „wynagrodzeniem za pracę”, które wynika z nawiązania przez podmioty stosunku pracy. Tym drugim pojęciem ustawodawca posługuje się w Kodeksie pracy. Oznacza to, że wynagrodzenie wynagrodzeniu jest nierówne i to kolejny powód, dla którego inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może skutecznie pomóc pracownikom świadczącym pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Jeżeli sprawa dotyczy wynagrodzenia za pracę, osoba zatrudniona ma możliwość skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli inspektorzy ustalą, że w zakładzie pracy dochodzi do łamania praw pracowników, mogą oni wystawić tzw. nakaz płacowy (zgodnie z art. 11 pkt 7 wyżej wymienionej ustawy). To dokument, na podstawie którego pracodawca zostanie zobowiązany do terminowego wypłacania swoim podwładnym wynagrodzenia za pracę.

Gdy umowa zlecenie jest umową o pracę

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik „zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Zatrudnienie w takich warunkach – niezależnie od tego, w jaki sposób umowę będą nazywać zainteresowane strony – jest zawsze zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Jeżeli zatem pracownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy. (czytaj: Kiedy umowa cywilnoprawna będzie umową o pracę?).

W pozwie, poza żądaniem stwierdzenia przez sąd istnienia stosunku pracy, pracownik może również dochodzić wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. W sytuacji, gdy sąd przychyli się do stanowiska powoda, pracodawca będzie musiał nie tylko wypłacić zaległą pensję, lecz także opłacić składki na ubezpieczenie.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-myslowice.pl

Może to Ci się spodoba

Kadry i zarządzanie 0 Comments

Czym są usługi payroll?

Prawidłowa obsługa procesów kadrowo-płacowych to ważny aspekt funkcjonowania każdej firmy. Obecnie można powierzyć ją zewnętrznemu podmiotowi. Wyjaśniamy, na czym polegają tego typu usługi, jakie korzyści przynoszą przedsiębiorstwu oraz czym się

Organizacja pracy 0 Comments

Jak prowadzić akta osobowe pracownika?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych dla osób zatrudnionych. Ponieważ w czasie trwania stosunku pracy pracodawca można zgromadzić całkiem sporą liczbę dokumentów, warto wiedzieć, w jaki sposób je

Kadry i zarządzanie 0 Comments

Podatek akcyzowy – podstawowe informacje

Uważa się, że na świecie tylko dwie rzeczy są nieuniknione – śmierć i podatki. Dziś przyjrzymy się temu drugiemu, czyli podatkom, a konkretniej podatkowi akcyzowemu, zwanemu też potocznie akcyzą. Czym

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź