Wynagrodzenie za pracę. A Ty co o nim wiesz?

Wynagrodzenie za pracę. A Ty co o nim wiesz?

Za wykonaną pracę pracownikowi należy się wynagrodzenie. Warto pamiętać, że pracodawcy powinni wskazywać swoim podwładnym dokładną datę wypłaty pensji. Jeżeli termin jest podany zbyt ogólnie, może interweniować inspektor Powiatowej Inspekcji Pracy.

Informacje o wynagrodzeniu i częstotliwości jego wypłaty można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 78 § 1 pensja, którą otrzymuje pracownik powinna być tak ustalona, by odpowiadała w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej prawidłowego wykonywania. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracodawca powinien także uwzględnić ilość i jakość świadczonej przez pracownika pracy.

Kiedy należy wypłacać wynagrodzenie zatrudnionym? Zasadniczo pensja należy się pracownikom wyłącznie za pracę wykonaną. Za czas, w którym nie świadczyli oni pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (np. za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim). (Polecamy artykuł: Zasady wypłaty wynagrodzenia).

Jak często wypłacasz wynagrodzenie?

Zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy ważne powinno być to, jak często należy wypłacać pracownikowi pensję za wykonaną pracę. Zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie”. Jeżeli pracodawca zdecydował się na wypłatę pensji swoim podwładnym z dołu, powinien dokonywać wypłaty po jej ustaleniu, nie później jednak niż w ciągu 10 pierwszych dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia? Więcej na ten temat: http://www.praca-oswiecim.pl/porady-dla-pracodawcow/626/w-jaki-sposob-zmienic-termin-wyplaty-wynagrodzenia.

Przy omawianiu zagadnienia częstotliwości wypłaty wynagrodzenia nie można zapomnieć o tym, że jeżeli wypłata przypada w dniu wolnym od pracy, konieczne jest jej wypłacenie w dniu poprzedzającym. Niezależnie od tego, w jaki sposób pracodawca zdecydował się na wypłacanie pracownikom wynagrodzenia musi pamiętać o tym, że jest zobowiązany do udostępnienia do wglądu swoim podwładnym dokumentów, na podstawie których obliczone zostało ich wynagrodzenie.

Ustalić konkretną datę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do ustalenia wypłaty wynagrodzenia, czyli wskazania konkretnej daty – dnia, w którym pensja będzie wypłacana. Jeżeli podmiot zatrudniający decyduje, że będzie pracownikom wypłacał wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca, możliwe jest zastosowanie zapisu „wynagrodzenie będzie wypłacane ostatniego dnia miesiąca”. Taki zapis jest czytelny i dopuszczalny przez ustawodawcę.

Informacja o konkretnym dniu, w którym podwładnym wypłacane będą pensje powinna znaleźć się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Warto przy tym podkreślić, że nie każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek tworzyć regulamin pracy. W takim przypadku jest on zobowiązany dodatkowo poinformować swoich pracowników o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia. (Czytaj: Zasady wypłaty wynagrodzenia).

Formalności przy przyjmowaniu do pracy

Zatrudniając pracownika pracodawca ma określone obowiązki, które również łączą się z wypłatą wynagrodzenia za pracę. Mowa o tym, że jest on zobowiązany – na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę – poinformować swojego podwładnego o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca, który nie dopełni powyższego obowiązku musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami, dokładniej z grzywną w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Grzywnę w takim przedziale ustalił ustawodawca w stosunku do pracodawców, którzy nie prowadzą dokumentacji w sprawach związany ze stosunkiem pracy.

Artykuł napisany przy współpracy z portalem praca-oswiecim.pl

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

Jaką część swojej pracy Polacy lubią najmniej?

Jakiego elementu swojej pracy nie lubimy najbardziej? Rozmów z przełożonym? Nudnych zadań? A może po prostu poniedziałków i wizji tego, że przed nami jeszcze cały tydzień wytężonej pracy? Serwis pracy

Finanse 0 Comments

Polacy 1 procentem wspierają głównie duże fundacje, które mają za co się promować

12,5 mln podatników zdecydowało się w ubiegłym roku na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Dało to kwotę ponad pół miliarda złotych. Większość trafiała jednak do dużych ogólnopolskich fundacji, które

Kariera

Moda to dobra inwestycja

Według Polskiej Rady Centrów Handlowych w naszym kraju funkcjonuje ponad 440 centrów i galerii handlowych. Potencjał sektora modowego dostrzegają inwestorzy. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. polski rynek wzbogacił

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź