Wybierz szkołę, która nauczy Cię BHP – studia podyplomowe

Wybierz szkołę, która nauczy Cię BHP – studia podyplomowe

Zadaniem osoby, która wykonuje ten zawód, jest przede wszystkim przeprowadzanie szkoleń na terenie danego zakładu pracy i przygotowywanie pracowników do bezpiecznego i funkcjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Wyspecjalizowany BHP-owiec ma za zadanie w sposób jasny i przejrzysty zaprezentować pracownikom danej firmy, jak powinni prawidłowo i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Oprócz tego do kompetencji specjalisty do spraw BHP należy zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy, opracowywanie możliwego ryzyka zawodowego i korygowanie naruszeń zasad BHP.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy to zawód, który jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na krajowym rynku pracy. Od kilkunastu lat widoczne jest duże zainteresowanie tym zawodem, zwłaszcza ze strony przedsiębiorstw, które chcą nawiązać współpracę lub zatrudnić w swoich zakładach specjalistę ds. BHP.

Zadaniem osoby, która wykonuje ten zawód, jest przede wszystkim przeprowadzanie szkoleń  na terenie danego zakładu pracy i przygotowywanie pracowników do bezpiecznego i funkcjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Wyspecjalizowany BHP-owiec ma za zadanie w sposób jasny i przejrzysty zaprezentować pracownikom danej firmy, jak powinni prawidłowo i bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Oprócz tego do kompetencji specjalisty do spraw BHP należy zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy, opracowywanie możliwego ryzyka zawodowego i korygowanie naruszeń zasad BHP.

Aby zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. BHP, wystarczy ukończyć studia podyplomowe dwusemestralne. Taką możliwość daje Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku, powstała w 2002 r. Jest to uczelnia niepubliczna, wpisana do rejestru tego typu placówek, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacji dotyczące uczelni i jej oferty edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej gsw.gda.pl.

Jednym z kierunków studiów podyplomowych w Gdańskiej Szkole Wyższej jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Warunkiem przyjęcia na te studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oraz złożenie dokumentów, wymaganych od kandydatów do udziału w procesie rekrutacji. Naukę na studiach podyplomowych można rozpocząć w semestrze zimowym lub letnim. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym. Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej i obrona w formie egzaminu końcowego.

Podczas studiowania bezpieczeństwa i higieny pracy student zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z tą dziedziną wiedzy. Absolwent tego kierunku zostaje wyposażony w wiadomości, dotyczące organizacji pracy i prawa pracy, a także poznaje zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy. Potrafi zastosować metody i zasady likwidacji zagrożeń w środowisku, umie przeprowadzić szkolenia oraz procedury prawne związane z wypadkami w pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz starszych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach po spełnieniu dodatkowych wymagań dotyczących stażu pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia ww. funkcji może być zatrudniona w zakładach pracy lub prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów BHP. Ukończenie kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy daje więc absolwentom różne możliwości, a także pozwala na uzyskiwanie wysokich dochodów. Szkołą, w której istnieje możliwość studiowania tego kierunku, jest Gdańska Szkoła Wyższa, o której można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej gsw.gda.pl.

Może to Ci się spodoba

Kariera 0 Comments

Cyfrowa rewolucja zmieni rolę dziennikarzy. W relacjonowaniu faktów zastąpią ich roboty

Rynek medialny przechodzi fazę rewolucji. Wpływają na to nowe technologie, cyfryzacja, internet i media społecznościowe. Zmieniają się też oczekiwania czytelników. Media muszą zdefiniować swoją rolę i określić, jakie treści chcą tworzyć oraz kim

Kariera 0 Comments

Średnio siedmiu na dziesięciu Polaków zadowolonych ze swojej pracy

Zaangażowanie i satysfakcja pracowników wpływa na ich efektywność i bezpośrednio przekłada się na przychody firmy. Dlatego coraz więcej pracodawców buduje politykę personalną ukierunkowaną na zadowolenie zatrudnionych osób. Kluczowa w tym procesie jest dobra,

Finanse 0 Comments

Zasiłek macierzyński i inne świadczenia mogą być wypłacane w innym kraju, niż zostały nabyte do nich prawa

Zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy mogą być pobierane w innym kraju, niż ubezpieczony nabył do nich prawa. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Każdy kraj Unii Europejskiej wymaga innych dokumentów, które

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź