Urlop ojcowski. Wszystko co trzeba wiedzieć zanim złożysz wniosek

Urlop ojcowski. Wszystko co trzeba wiedzieć zanim złożysz wniosek

Urlop ojcowski funkcjonuje w polskich regulacjach prawnych od 2010r. Zapisy w kodeksie pracy dotyczą ojców pracujących na podstawie umowy o pracę, jednak również tata – przedsiębiorca może zapewnić sobie 14 płatnych dni wolnych, które poświęci na przebywanie z dzieckiem.

Urlop w ścisłym rozumieniu tego słowa należy się tylko pracownikom jednak urlop ojcowski opłacany jest ze środków ZUS, jak zasiłek macierzyński, dlatego mogą z niego skorzystać zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, którzy opłacają dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe (pod warunkiem, że przed złożeniem wniosku o zasiłek za czas urlopu, składka ta opłacona była za co najmniej 1 miesiąc).

14 dni bez względu na wszystko

Urlop ojcowski jest liczony jako kolejnych 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w trakcie trwania tych 14 dni przypadają święta, czy inne dni wolne od pracy, nie ma to wpływu na wydłużenie urlopu ojcowskiego. Nie można go dzielić, ani wykorzystywać w poszczególnych dniach. Jeżeli nie zostanie wykorzystany we wskazanym przez prawo terminie, urlop przepada.

Ilość dni urlopu ojcowskiego nie jest zależna od liczby urodzonych dzieci, zatem tata bliźniaków, czy trojaczków nie może liczyć na wydłużenie urlopu z tego tytułu.

Kiedy zgłosić się po urlop i jakie dokumenty złożyć?

Urlop ojcowski przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub w przypadku dzieci przysposobionych, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu ojcowski jest uprawnieniem niezależnym od zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podstawą skorzystania z urlopu ojcowskiego jest dostarczenie pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych:

 • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka)
 • lub prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka, albo kopia wymienionych dokumentów potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem).

Ponadto należy wypełnić i przedłożyć:

 • w przypadku pracowników
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (Uwaga! Złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu),
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3,
 • w przypadku przedsiębiorców
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wniosek o zasiłek macierzyński (Ważne! złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego),
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b.

ZUS może wymagać też oświadczenia o nieprowadzeniu firmy w czasie urlopu ojcowskiego, dlatego warto pomyśleć o zleceniu zarządzania firmą, na czas, innej osobie.

Wysokość zasiłku za czas urlopu ojcowskiego

Tata „na etacie” otrzyma zasiłek w wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za okres 12 miesięcy kalendarzowych. Jest ono obliczane jak zasiłek macierzyński ustalany na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Tata – przedsiębiorca uzyska zasiłek w wysokości zależnej od wysokości opłacanych składek. Jeśli opłaca on składki od minimalnej podstawy wymiaru (w 2015 roku wynosi ona 2375,40zł), to uzyska zasiłek w wysokości 784,36zł. Trzeba tu wspomnieć również o dodatkowej korzyści w postaci umniejszonych składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić za miesiąc, w którym korzystał z urlopu ojcowskiego. Będą one niższe od składek w pełnej wysokości o  379,27zł. Łącznie zatem tata, który prowadzi własną firmę uzyska 1163,63zł z tytułu wykorzystanego urlopu ojcowskiego.

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

40 proc. młodych Polaków rozważa emigrację zarobkową ze względów finansowych

Blisko połowa Polaków w grupie od 18 do 24 roku życia nie ma pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków. Większość z nich woli opuścić kraj niż zaciągać kolejne zobowiązania. O emigracji zarobkowej myśli 40

Kariera 0 Comments

Szukasz pierwszej pracy? Sprawdź, jak ją znaleźć!

Znalezienie pracy nawet doświadczonym osobom sprawia nieraz trudności, a co dopiero mają powiedzieć ci stawiający pierwsze kroki na ścieżce zawodowej? Pierwsza praca potrafi zestresować, a jej poszukiwania, często bezowocne, mogą

Kariera

Moda to dobra inwestycja

Według Polskiej Rady Centrów Handlowych w naszym kraju funkcjonuje ponad 440 centrów i galerii handlowych. Potencjał sektora modowego dostrzegają inwestorzy. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. polski rynek wzbogacił

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź