Urlop ojcowski. Wszystko co trzeba wiedzieć zanim złożysz wniosek

Urlop ojcowski. Wszystko co trzeba wiedzieć zanim złożysz wniosek

Urlop ojcowski funkcjonuje w polskich regulacjach prawnych od 2010r. Zapisy w kodeksie pracy dotyczą ojców pracujących na podstawie umowy o pracę, jednak również tata – przedsiębiorca może zapewnić sobie 14 płatnych dni wolnych, które poświęci na przebywanie z dzieckiem.

Urlop w ścisłym rozumieniu tego słowa należy się tylko pracownikom jednak urlop ojcowski opłacany jest ze środków ZUS, jak zasiłek macierzyński, dlatego mogą z niego skorzystać zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, którzy opłacają dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe (pod warunkiem, że przed złożeniem wniosku o zasiłek za czas urlopu, składka ta opłacona była za co najmniej 1 miesiąc).

14 dni bez względu na wszystko

Urlop ojcowski jest liczony jako kolejnych 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w trakcie trwania tych 14 dni przypadają święta, czy inne dni wolne od pracy, nie ma to wpływu na wydłużenie urlopu ojcowskiego. Nie można go dzielić, ani wykorzystywać w poszczególnych dniach. Jeżeli nie zostanie wykorzystany we wskazanym przez prawo terminie, urlop przepada.

Ilość dni urlopu ojcowskiego nie jest zależna od liczby urodzonych dzieci, zatem tata bliźniaków, czy trojaczków nie może liczyć na wydłużenie urlopu z tego tytułu.

Kiedy zgłosić się po urlop i jakie dokumenty złożyć?

Urlop ojcowski przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub w przypadku dzieci przysposobionych, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu ojcowski jest uprawnieniem niezależnym od zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podstawą skorzystania z urlopu ojcowskiego jest dostarczenie pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych:

 • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka)
 • lub prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka, albo kopia wymienionych dokumentów potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem).

Ponadto należy wypełnić i przedłożyć:

 • w przypadku pracowników
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (Uwaga! Złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu),
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3,
 • w przypadku przedsiębiorców
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wniosek o zasiłek macierzyński (Ważne! złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego),
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b.

ZUS może wymagać też oświadczenia o nieprowadzeniu firmy w czasie urlopu ojcowskiego, dlatego warto pomyśleć o zleceniu zarządzania firmą, na czas, innej osobie.

Wysokość zasiłku za czas urlopu ojcowskiego

Tata „na etacie” otrzyma zasiłek w wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za okres 12 miesięcy kalendarzowych. Jest ono obliczane jak zasiłek macierzyński ustalany na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Tata – przedsiębiorca uzyska zasiłek w wysokości zależnej od wysokości opłacanych składek. Jeśli opłaca on składki od minimalnej podstawy wymiaru (w 2015 roku wynosi ona 2375,40zł), to uzyska zasiłek w wysokości 784,36zł. Trzeba tu wspomnieć również o dodatkowej korzyści w postaci umniejszonych składek, które przedsiębiorca musi odprowadzić za miesiąc, w którym korzystał z urlopu ojcowskiego. Będą one niższe od składek w pełnej wysokości o  379,27zł. Łącznie zatem tata, który prowadzi własną firmę uzyska 1163,63zł z tytułu wykorzystanego urlopu ojcowskiego.

Może to Ci się spodoba

Kariera

Trzy powody, dla których coraz więcej firm sięga po AdWords w kampaniach rekrutacyjnych

Polscy pracodawcy zatrudniają coraz więcej pracowników, korzystając przy tym z coraz mniej typowych narzędzi rekrutacyjnych. Oferty pracy lokowane są w grach komputerowych, pojawiają się na portalach społecznościowych, nierzadko w ogłoszeniach

Finanse 0 Comments

Problemy z terminową spłatą długów ma już 2 mln osób

W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 2 tys. Polaków, a 2 miliony ma problemy ze spłatą zadłużenia. Często aby spłacić dług, korzystają oni z krótkoterminowych pożyczek oferowanych przez firmy pożyczkowe. Przepisy

Finanse 0 Comments

Kobiety zarabiają w Polsce średnio o 19 proc. mniej niż mężczyźni

Statystyki pokazują, że luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn sięga w Polsce blisko 20 proc. Dysproporcje w wynagrodzeniach są widoczne na wszystkich szczeblach kariery i niezależne od wielkości przedsiębiorstwa. Przyczyniają się do tego wybory

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź